Struktūra

Visuomenino politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ organizacinė struktūra grindžiama teritoriniu principu, kuriuo remiantis Asociacijos nariai jungiasi į padalinius Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų arba rinkimų apygardų bei apylinkių teritorijose.

Skyriuje yra šios institucijos:

 • Visuotinis Skyriaus narių susirinkimas;
 • Skyriaus pirmininkas;
 • Skyriaus sekretorius;
 • Skyriaus kontrolierius arba kontrolės komisija.

Asociacijoje veikia šie organai:

 • Visuotinis narių susirinkimas;
 • Asamblėja;
 • Kolegija;
 • Asociacijos pirmininkas;
 • Asociacijos etikos komisija;
 • Asociacijos kontrolės komisija;
 • Sekretoriatas.