Rinkimų komiteto „Stipri Lietuva vieningoje Europoje“ programa

Artūro Paulausko komanda – už stiprią mūsų valstybę ir Europą, kurioje Lietuvos žmonėms būtų gera, teisinga ir saugu.

Europoje dirbantis žmogus neturi jaustis išlaikytiniu, darbas jam turi garantuoti orų gyvenimą. Sieksime, kad būtų nustatytas visai Europai fiksuotas darbo užmokesčio minimumas, tokia programa turėtų būti remiama iš Europos Sąjungos (ES) biudžeto.

Europos Sąjungos šalyse piliečiai turi naudotis visomis pilietinėmis ir žmogaus teisėmis. Neteisėtas piliečių persekiojimas, valdžios savivalė žiniasklaidos atžvilgiu, bandymai apriboti piliečių galimybę ginti savo teises bei nuomonę, turi būti stabdomi.

Mūsų biuruose dirbs specialistai, kurie konsultuos piliečius ES teisiniais klausimais. Užtikrinsime pastovų ir stiprų grįžtamąjį ryšį – kad piliečiai žinotų apie ES teisėkūros pasiekimus ir galėtų naudoti jais.

Lietuva, kaip ir kitos mažos ES šalys, turi gauti didesnę Europos institucijų pagalbą kovai su didžiosiomis monopolijomis. Šios šalys negali būti „maža rinka“.

Pasisakome už aktyvius santykius su kaimynais, už ES sienų, ruošiant juos gyvenimui bendroje Europoje.

Užsienio politikoje skatinsime daugiau pasitikėti ES institucijomis, įgaliojant jas atstovauti svarbiais saugumo, tarptautinių įtampų klausimais.

Šalies akademiniuose sluoksniuose, nevyriausybinėse organizacijose bei bendruomenėse skatinsime diskusijas apie ES problemas, padėsime susipažinti su ES ir Europos Parlamento sprendžiamomis problemomis, paverčiant Lietuvą aktyvia ES pertvarkos dalyve.

Esame pasiryžę pokyčiams ES, būtinas rimtas procedūrų, institucijų atnaujinimas, kuris užtikrins pažangą ir išjudins stagnuojančią Europą.

Tikime, kad Europos tautos lems ir vykdys savo likimo kontrolę, bei nuties kelią į Europos atgimimą.