Vygaudas Molis apie Konstituciją

Šiandien minime svarbią Lietuvai ir Lenkijai dieną – 1791 m. gegužės 3-ąją Abiejų Tautų Respublika sukūrė pirmąją Europoje ir antrąją pasaulyje rašytinę Konstituciją. Konstitucija – tai pagrindinis šalies įstatymas, įtvirtinantis svarbiausias žmogaus teises ir laisves, tai teisės aktas, kuriam negali prieštarauti kiti teisės aktai. Šiandien pažvelgę įdėmiau į dabartinę Lietuvos Respublikos Konstituciją galime matyti Konstitucijos kūrėjų pastangas suderinti valdžios galias taip, kad nebūtų nei parlamentinės, nei vykdomosios valdžios visavaldiškumo. Matyt, toks sprendimas priimtas įvertinus Lietuvos istorinę patirtį iš prieš tai galiojusių LR Konstitucijų. Tačiau pastebėsiu, kad Konstitucijoje įtvirtintas reguliavimas apsunkina tautos galimybes naudotis tiesiogine demokratija. Tokia išvadą darau dėl to, kad Konstitucijoje nustatytos sunkiai įvykdomas referendumo ir įstatymų siūlymo piliečių iniciatyvos kvotos, nesiekiant jų balansuoti su Lietuvos gyventojų skaičiumi. Taip pat, mano manymu, kai kurios LR Konstitucijos normos keistinos, pavyzdžiui, Konstitucijos 12 straipsnis nurodantis, jog, išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu LR ir kitos valstybės pilietis. Niekas nesiginčys, jog emigracija iš Lietuvos yra didelė, be to ir norinčių dirbti užsieniečių taip pat nestinga, todėl manau, jog reikia paisyti emigrantų interesų, siekiant jiems išlaikyti ryšius su kilmės valstybe bei imigrantų interesų užtikrinančių visapusišką imigrantų integravimąsi visuomenėje.

Visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ Kauno skyriaus pirmininkas, advokatas Vygaudas Molis