Vygaudas Molis apie KGB bendradarbių sąrašus

Esu tvirtos nuomonės, kad reikia viešinti asmenų sąrašus, kurie netinkamai elgėsi ir galimai kenkė Lietuvai. Mūsų broliai estai desovietizavo informaciją, paviešino viską, kas net menkiausią šešėlį turėjo KGB atžvilgiu. Nuo išgrynintos tiesos atkurta Estijos nepriklausomybė įgijo tvirtus valstybinius pamatus. Jeigu nebus paviešinta KGB informacija Lietuvos atžvilgiu, neturėsime progreso, mus lydės regresinė sistema, nes kompromatas „gimdo“ kompromatus. Tautos lyderiai turi svarumą mūsų visuomenėje, todėl „susitepę„ asmenys negali „netepti“ kitų. Todėl dalyvavę KGB veikloje asmenys atsakingų pozicijų, kurios siejamos su valstybės valdymu, įstatymų leidyba, įstatymų kūrimu, valstybės kontrole, valstybės saugumu, užimti kategoriškai negali, nes priešingu atveju grimsime į regreso siūlomą sovietinę palikimo juodąją struktūrą, iš kurios išsigelbėti bus vis sunkiau.

VPJ „Pirmyn, Lietuva“ Kauno skyriaus pirmininkasVygaudas Molis