Visuomeninio politinio judėjimo „Pirmyn, Lietuva“ manifestas

Lietuvos Respublikos pilieti,

mes, visuomeninis-politinis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“, kviečiame ir skatiname Jus tapti ta jėga, kuri per antrąjį šimtmetį užaugins stiprią, modernią, demokratinę, įgyvendinančią žmogaus teises Lietuvos valstybę!

Mes sakome gana – taip nebegali būti! Gana pasyviai stebėti, kaip be perstojo žmonės palieka Lietuvą. Gana ignoruoti politikų nekompetenciją. Gana gyventi be socialinio ir ekonominio saugumo. Juk matote, kad mūsų šaliai reikalinga pozityvi ir bebaimė jėga, galinti ir gebanti kurti teigiamus pokyčius visuomenėje. Lietuvos politinė sistema stokoja ryžtingų ir veiksmingų sprendimų, kuriuos gali atnešti tik aktyvūs, tam pasiruošę ir beatodairiškai mylintys savo šalį žmonės.

Minutė, kai skaitote šį sakinį, yra skirta suvokimui, kad valstybė – tai Mes. Niekas kitas jos nesukurs, tik Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, ir Mūsų besąlygiškas noras bei atsidavimas kurti Lietuvą jau šiandien. Todėl kartu garsiai ištarkime žodžius „Pirmyn, Lietuva“ ir pajauskime tą galią, kuri slypi šiame žodžių junginyje! Pajauskime tai, kad Tu virsta į mes ir kartu mes galime pasiekti daugiau!

Taigi eikime kartu PIRMYN

į bendruomeniškumą ir aktyvų pilietiškumo ugdymą, nes tai padės kurti stiprią valstybę, tęsiančią didžią Lietuvos istoriją,

į visapusišką saugumo Lietuvoje kūrimą, nes tik jis garantuos klestintį gyvenimą Lietuvoje,

į empatiškumą šalia esančiam žmogui, nes tik suprasdami ir užjausdami vienas kitą padarysime visuomenę geresne,

į pagarbos ugdymą dirbančiam žmogui, nes tik tai kurs augančią tiek asmeninę, tiek valstybės ekonomiką,

į socialinės atskirties mažinimą, vidurinio visuomenės sluoksnio, ekonominių-socialinių procesų teisingą reguliavimą,

į jauno ir garbaus amžiaus žmogaus oraus gyvenimo Lietuvoje užtikrinimą, nes žmonės yra svarbiausia valstybės vertybė,

į lietuvišką identitetą, kuriam svarbiausi keturi dalykai – švietimas, kultūra, tautos dorovinė sveikata ir patriotizmas,

į teisingumą visose gyvenimo srityse, nes tik tai garantuos darnų valstybės funkcionavimą.

Taigi eikime kartu PIRMYN, nes mes, Lietuvos piliečiai, kiekvienu savo priimtu sprendimu lemiame Lietuvos dvasinę ir materialinę ateitį. Kurkime valstybę drauge, nes tai yra mūsų visų bendras reikalas!